ಸಾಗರ ಆರ್.ಟಿ.ಓದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಏನೇನು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | TALUK | RTO SERVICE ಸಾಗರ: ಸಾಗರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ (RTO)ಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್  (online) ಮೂಲಕವೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು…

View More ಸಾಗರ ಆರ್.ಟಿ.ಓದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಏನೇನು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ