TODAY ARECANUT RATE | 24/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ,

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE

 ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 48929 49369
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪುಗೋಟು 29600 30000
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 38619 39059
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 48439 48889
ತುಮಕೂರು ರಾಶಿ 48000 49500
ಪುತ್ತೂರು ಕೋಕ 11000 26000
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋಕ 12500 25000
ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54500
ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಶಿ 47599 49299
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 18200 37329
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 48899 52920
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 46000 49499
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 28100 31499
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 23389 31112
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾಲಿ 34889 38900
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 34090 44599
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 24900 31469
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 44599 49299
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 26899 39519
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 37199 46108
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 21009 32599
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 39389 49699
ಸಾಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 36199 36299
ಸಾಗರ ಕೋಕ 28099 28099
ಸಾಗರ ಚಾಲಿ 36499 38099
ಸಾಗರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 26989 29729
ಸಾಗರ ರಾಶಿ 36699 48699
ಸಾಗರ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 20009 21710

Leave a Reply

Your email address will not be published.