TODAY ARECANUT RATE | 21/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

READ | TODAY ARECANUT RATE | 20/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000
ಕಾರ್ಕಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54500
ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 39000 41500
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 49239 49669
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪುಗೋಟು 27600 28000
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 38219 38689
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 48729 49179
ತುಮಕೂರು ರಾಶಿ 48100 49800
ಪುತ್ತೂರು ಕೋಕ 11000 26000
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 30500 43000
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋಕ 12500 25000
ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54500
ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಶಿ 47799 49409
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 30599 33799
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 17899 28212
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 35010 39964
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 37619 43729
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 26899 33099
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 45040 51665
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 17559 37669
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 49789 53293
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 44000 49500
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 31209 32499
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 21299 33012
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾಲಿ 35399 39599
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 41509 44699
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25599 33399
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 43599 48799
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 35399 40013
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 23719 43219
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 23011 33299
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 43699 48899
ಸಾಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 27681 31219
ಸಾಗರ ಕೋಕ 28989 28989
ಸಾಗರ ಚಾಲಿ 37149 37629
ಸಾಗರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25029 28599
ಸಾಗರ ರಾಶಿ 45509 48559
ಸಾಗರ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 19850 20699

TODAY ARECANUT RATE | 14/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.