TODAY ARECANUT RATE | 28/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

 

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.

READ | TODAY ARECANUT RATE | 27/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000
ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 39000 41500
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 49419 49829
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪುಗೋಟು 28809 29210
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 38849 39299
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 48939 49369
ತುಮಕೂರು ರಾಶಿ 48100 49600
ಪುತ್ತೂರು ಕೋಕ 11000 26000
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 30500 43000
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋಕ 12500 25000
ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54500
ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಶಿ 43599 49509
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 29499 34199
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 18899 29600
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 35466 39899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 37406 45679
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 26899 32831
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 46690 54300
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 17009 37899
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 47509 49519
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 26119 31699
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 23399 32119
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾಲಿ 34000 38999
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 33199 45699
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 22399 31390
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 46509 48699
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 30711 40552
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 36521 43699
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 23099 31969
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 40399 49699
ಸಾಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 33129 34699
ಸಾಗರ ಕೋಕ 22500 33129
ಸಾಗರ ಚಾಲಿ 35109 37629
ಸಾಗರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25219 29109
ಸಾಗರ ರಾಶಿ 40899 48889
ಸಾಗರ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 20033 21090

TODAY ARECANUT RATE | ಕುಂದಾಪುರ ದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.