ಗಂಗಾಮಸ್ಥರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬರಹಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲಾ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥರ ಸಂಘದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ `ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ’ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕ ಎ.ಹಾಲೇಶಪ್ಪ…

View More ಗಂಗಾಮಸ್ಥರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬರಹಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ