ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | MAMCOS ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ (ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್) ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. READ |…

View More ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ