ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜನಕ, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೇಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | EDUCATION CORNER ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನವುಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (University of Agricultural and Horticultural Sciences) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್…

View More ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜನಕ, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೇಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ